რეზიდენტი

 • ორშაბათი - შაბათი 9.00 - 20.00

 • ფიკსირებული სამუშაო სივრცე

 • ჩასაკეტი კარადა 30x45 სმ

 • ჩქარი ინტერნეტი

 • სამზარეულო თვითმომსახურება

 • შეხვედრების სივრცე 16 სთ/თვე​​

 • პრინტერი  / სკანერი

(უფასო ბეჭდვის რაოდენობა შეზღუდულია)

ნომადი

 • ორშაბათი - შაბათი 9.00 - 20.00

 • მოძრავი სამუშაო სივრცე

 • ჩქარი ინტერნეტი​

 • სამზარეულო თვითმომსახურება

 • შეხვედრების სივრცე 16 სთ / თვე

 • პრინტერი  / სკანერი

(უფასო ბეჭდვის რაოდენობა შეზღუდულია)

ათი დღე

 • ათი დღე  9.00 - 20.00

 • მოძრავი სამუშაო სივრცე

 • ჩქარი ინტერნეტი

 • სამზარეულო თვითმომსახურება

 • შეხვედრების სივრცე 6 სთ / 10 დ.

 • პრინტერი / სკანერი

(უფასო ბეჭდვის რაოდენობა შეზღუდულია)

ერთი დღე

 • ერთი დღე  9.00 - 20.00

 • მოძრავი სამუშაო სივრცე

 • ჩქარი ინტერნეტი

 • სამზარეულო თვითმომსახურება

 • 1 უფასო ყავა 

 • პრინტერი / სკანერი

(უფასო ბეჭდვის რაოდენობა შეზღუდულია)

შეხვედრების სივრცე

 • 8 ადამიანი მაქსიმუმ

 • ჩქარი ინტერნეტი

 • სამზარეულო თვითმომსახურება

 • ყავის მომსახურება (დამ. თანხა)

 • პრინტერი (დამატებითი თანხა)

 • სკანერი